Provoquem canvis.
Serem el teu
ingredient secret.

 • Anàlisi del teu negoci.
 • Disseny del pla d’acció per a millorar vendes i aconseguir la repetició de clients.
 • Disseny del pla econòmic per a regular despeses i gestionar el teu compte d’explotació (matèria primera, despeses de personal, despeses d’estructura). Així tindràs una major informació de les dades que es generen diàriament.
 • Plantegem circuits operatius i estratègics per a augmentar l’efectivitat de les operacions diàries.
 • Digitalització: implementem solucions digitals i tecnològiques per a resoldre problemes de compres, gestió de personal, albarans, cobraments, segmentació de clients per a marketing, reserves, etc.
 • Optimització de proveïdors, industrials i partners.
 • Disseny de noves cartes i ofertes comercials.
 • Serveis de branding, marketing i comunicació.
 • Coaching per a gerents i equip directiu.
 • Consultes concretes “in situ” i online.
 • Transformació del model d’organització interna amb l’objectiu de professionalitzar-lo i dotar-lo de recursos de gestió en el seu procés d’expansió, permetent créixer de forma ordenada i rentable.
 • Acompanyem a la propietat en la definició de protocols interns de gestió i normatives.
 • Orientació a futur.
 •  Formació, iniciació i mediació en la posada en marxa dels nous rols, protocols i processos seguint el pla estratègic de creixement.
 • Transformació digital de l’empresa com a grup. Dades unificades.
 • Coaching personal a l’inversor en tot el procés.
 • Pla econòmic cap a la transició de grup.
 • Contractació de directors generals, xefs executius i directors/res d’operacions.
 • Col·laboració en el disseny de cuines i locals per a fer-los operatius i eficients.
 • Acompanyament en el desenvolupament del pla d’inversió econòmic i en la negociació.
 • Recerca de bones ubicacions i locals.
 • Assessorament legal i permisos.
 • Implementació de nous conceptes o implementació en el territori d’un negoci ja existent en una altra àrea o franquícies.
 • Noves marques de restauració i conceptes des de la creació fins a la inauguració.
 • Intermediació en processos d’adquisició de nous negocis de restauració.
 • Generació de Join ventures amb proveïdors o socis no hostalers.
 • Optimització del teu negoci per a poder-lo traspassar o franquiciar.
 • Preparació de processos d’inversió per a capital risk, grups d’inversió o per a propietaris que estan venent part del seu capital social.
 • Implantació de conceptes forans en el mercat espanyol.
 • Gestió de franquícies i millora dels seus resultats.
 • Ideació, creació i implementació de nous conceptes adaptats a les oportunitats de la zona o de l’hotel.
 • Creació d’oferta gastronòmica i escandalls.
 • Disseny d’imatge de marca.
 • Gestió de solucions de Food&Beverage per a hotels.
 • Auditories i coaching setmanals a departaments de F&B.
 • Formació a equips directius.
 • Negociació de conceptes d’èxit actuals per a implantació en hotels.
 • Posada en marxa de delivery per a restaurants omnicanal. Digitalització, oferta comercial, canals comercials, estratègia.
 • Estratègia per dark kitchens pròpies o dark kitchens immobiliàries. Disseny, contractació, serveis per a partners, activitat comercial.
 • Creació de marques virtuals. Millora i activació de marques virtuals.
 • Robotització de dark kitchens.
 • Millores de gestió i organització de negocis de food on demand i operadors de dark kitchens.
 • Formació en palanques de millora en vendes, previsions de mercat i gestió de negocis de delivery i restaurants omnicanal.
 • Màrqueting per a delivery i per operació en dark kitchens.
 • Previsions de mercat per a inversions.
 • Branding: millorem la marca actual per a rellançar-la y augmentar resultats.
 • Marketing i comunicació: trobem l’equilibri entre la imatge de carta, interiors i exteriors.
 • Disseny d’identitats coherents i sense contradiccions amb el local per a què el públic entengui les seves característiques i la seva oferta.
 • Pla estratègic de xarxes socials i implementació de continguts.
 • Pla estratègic de comunicació per a re-inauguracions o rellançar canvis.
 • Creació de cartes, cartelleria, packaging per a delivery i elements de PLV.
 • Formacions: Cursos a mida per a grups de restauració o escoles d’hostaleria i turisme.
 • Conferències: Ponències d’innovació hostalera.